T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TARIMDA TASARRUFLU SU KULLANIM PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 14.12.2022

13.12.2022 tarihinde gün boyunca süren "İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanım Paneli" Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve İl Müdürü Mustafa İlmeç'in katılımıyla Büyük Osmaniye Oteli'nde düzenlendi.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanım Panelin 1.oturum'da Osmaniye İlinde 2022 yılı Su durumu, Küresel Isınma, Bitki ve Toprak açısında suyun önemi ile ilgili sunumlar yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde Biyolog Nesibe TURAN ‘’Sektörel Su Tahsisi Sunumu’’ konulu sunumu ile bilgi verdi. Aşağı Ceyhan Ovası Sulamalar Şube Müdürü Mustafa Yırcal GAMGAM "Osmaniye İlinde 2022 Yılı Su Durumu" konulu sunumu ile bilgi verdi. Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi eğitim Merkezi Müdürlüğünde Dr. Fatih BARUTÇU "Küresel Isınmanın Su Döngüsüne Etkisi " Konulu sunumu ile bilgi verdi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Doç. Dr. Çağdaş AKPINAR " Bitki ve Toprak açısında Suyun Önemi" Konulu sunumu ile bilgi verdi.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanım Panelin 2.Oturum'da Tasarruflu Su Kullanımı ve Tarımsal sulama, Su Kaynakları Yönetimi ile ilgili sunumlar yapıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge 64.Şube Müdürü Mehtap EKER "Osmaniye İli Su yapıları ve Gelecek Planlamaları" ile konulu sunumu ile bilgi verdi. Osmaniye Yağlı Tohumlar araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Engin GÖNEN "Su Sistemlerinin Uzaktan Yönetimi" konulu sunumu ile bilgi verdi. Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi İsa BİLALOĞLU "Yer Fıstığında Suyun Önemi" konulu sunumu ile bilgi verdi.

İl Müdürü İLMEÇ konuşmalarda; " İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, sulama altyapısının geliştirilmesinin yanında, etkin su kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, bilişim ve uzaktan algılama ile suyu izleme, sulama destekleri, toprak ve çevre koruma konularında hem üreticimizin hem de toplum bilincinin yükseltilmesi gerekmektedir.

 Stratejik öneme sahip olan tarımsal sulama konusunda " Tarımda tasarruflu su kullanma programı" çerçevesinde ulusal düzeyde eğitim seferberliği başlatılmıştır. Programın uygulanması ile tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliği artırmak için modern sulama sistemlerinin kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

İlimizin toplam tarım arazisi 1.233.060 dekardır. Bu arazilerimizin 683.230 dekarı sulanmaktadır. 179.240 dekar alan sulanmaya açılacaktır. Bu alanı sulayacak yapılar proje ve inşaat aşamasındadır.

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği olgusunu yaşamaktayız. Bu olgu ilimizde de orman yangınları, kuraklık ve bazen sel su baskınları şeklinde kendini göstermektedir.

İlimizin kuraklığı izlemek üzere "Osmaniye İli Kuraklık Eylem Planı" bulunmaktadır. 5 yıllık olan bu plan kapsamında ilgili kurumlar belirlenmiştir. Yapılacak faaliyetler bu planla ilgili Kurumlara da gönderilmiştir. Her Kurumun suyun elde edilmesi, muhafazası, tasarruflu su kullanımı konularında üzerine düşen görevi yapması gerekmektedir.

Küresel ısınmanın etkisini hafifletmeye yarayan en önemli etmen ormanlarımızdır. Ormanlarımız ısınmaya neden olan karbon tutma, serinletme ve suyu tutma etkilerine sahiptir. İlimizdeki orman teşkilatları yeni orman dikimi, yanan yerlerin ağaçlandırılması, yangın söndürme konularında kapasitelerini her geçen gün artırmaktadır.

Müdürlük olarak sulanamayan düşük rakımlı alanlara zeytin ağacı diktirerek tarımsal ormanlaştırma faaliyeti yürütüyoruz. Bu faaliyetimiz her yıl devam edecektir.

Bakanlığımız KKYDP yatırımları kapsamında her yıl basınçlı sulama sistemlerine hibe desteği vermektedir. Yağmurlama ve damla sulama sistemleri suyun tasarruflu kullanımını sağlamaktadır. Ayrıca Ziraat Bankaları aracılığıyla sulama yatırımlarına faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır.  Son zamanların popülerleşen konusu güneş panelleri kullanarak sulama sistemlerinin enerji ihtiyaçlarını doğal yollardan karşılamaya yönelik yatırımlara da desteklemeler verilmektedir.

İlimizde tarımda su ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda baraj, gölet yapımları, tarımsal su iletim hatlarının iyileştirilmesi, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin artırılması gerekmektedir." dedi.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç YILMAZ Konuşmasında; "Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan, en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik hayatı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur.

Yer yüzeyinde en geniş alanları kaplayan su nedeniyle dünya için "Mavi Küre" adı kullanılmaktadır. Fakat dünyanın %97,5'nin suyla kaplı olmasına karşın, ancak bu suyun %2,5'i kullanılabilir durumdadır.

Bilindiği üzere ülkemiz 85 milyon nüfusu yıllık 30 milyondan fazla turisti beslemektedir. Ayrıca net tarım ihracatçısı bir ülke olarak dünyayı beslemekteyiz. Gıda üretimine giden yolda üretim ve kullanımın en hayati bileşeni şüphesiz ki su'dur. Günlük içme ve kullanma suyu da göz önüne alındığında suyun önemi bir kat daha artmaktadır.

Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m³ civarındadır. Dünya nüfusunun yaklaşık %20'sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan mahrum olup, 2,3 milyar kişi sağlıklı suya hasrettir. Dünyada 39 ülkede gıda, 86 ülkede su sorunu vardır.

Suyun %74 'ü tarımda kullanılmaktadır. 2030 yılına kadar tarımsal su talebinin %30 artması beklenmektedir.

Ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği olgusu zaten zengini olmadığımız suyun yönetimini daha da zor hale getirmektedir. Bu eksikliğimizi kapatmak için çok kıymetli kurumumuz DSİ doğrudan su ile ilgili yer altı ve yerüstü barajları, göletler ve sulama yapıları inşa ederek yoğun bir çaba harcamaktadır.

Ülkemiz genelinde sulanan alan %24 iken ilimizde bu alan %55 tir. Bu veriler ışığında il olarak iyi bir noktada bulunduğumuzu ifade etmek isterim. Sulama projeleri tamamlanacak alanlar ile birlikte tarım arazilerimizin %70 i sulanabilir hale gelecektir.

Tarımda su tasarrufu ile ilgili olarak Türkiye'de sulama şebekelerinin %80'i açık sistem bunları mutlaka kapalı sisteme çevirmeliyiz. Arazi toplulaştırılması yapılan yerlerde %50' ye yakın su tasarrufu yapılmaktadır. Bundan dolayı arazi toplulaştırmalarını mutlaka tamamlamalıyız.

Yağmurlama ve yüzey sulamaya göre yaklaşık %30 ile %50 arasında su tasarrufu sağlayan ve birim alana enerji girdisini ve maliyetlerini de en aza indirebilen bir yöntem olan damla sulama sistemlerinin bu kapsamda seçimi ve kullanımının teşviki büyük önem taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki Su; akarsa Nehir, düşerse Şelale, durursa Göl, biterse Çöl olur." dedi.