T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİÇERDÖVER KULLANIM VE KONTROLÜNE İLİŞKİN BASIN BÜLTENİ

Yayın Tarihi : 5.05.2023

Çiftçilerimizin büyük emek ve masrafla üretmiş oldukları hububat, mısır, soya fasulyesi,  ayçiçeği ve diğer ürünlerin, biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında meydana gelen tane ve sap  kayıpları ile tane hasarlarını önlemek üzere, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılı hasat döneminde de Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen teknik elemanlar tarafından tarla kontrolleri yapılacaktır.

 

Hasat öncesinde ve hasat sırasında biçerdöver sürücüleri, biçerdöver sahipleri ile ürün sahipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı" doğrultusunda aşağıda belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir.

 

1- Biçerdöver sahipleri, hasat sezonundan önce, biçerdöverlerinin tamir, bakım ve ayarlarını tekniğine uygun bir şekilde yaptırarak, hasada hazır hale getireceklerdir.

2- Biçerdöver sahipleri, biçerdöverlerini operatör belgesi olmayan sürücülere kullandırmayacaklardır.

3- Biçerdöver operatör belgesi olmayan sürücüler, biçerdöverle ürün hasadı yapmayacaklardır.

4- Biçerdöver sahipleri ve operatörleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce tespit edilen kayıp oranından hububat, mısırda ve ayçiçeğinde ( %2 ) Soyada (% 6 ) dan fazla dane kayıplarına sebep olmamaya çalışacaklardır.

5-  Hasat esnasında ürün sahibi, tarlasının başında bulunacak, kayıpları sık sık kontrol edecek, kayıp tespit ettiğinde operatörü uyaracak, bu uyarıya uymayan operatörü en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirecektir.

6- Her ürüne göre, hasat zamanı, hassasiyetle belirlenecek, hasat olgunluğuna erişmemiş ürünlerin hasadından kesinlikle kaçınılacaktır.

7- Hasatta, üründeki rutubet durumu dikkate alınacak, çiğ kalkmadan hasada başlanılmayacak ve çiğ düşmeden önce hasada son verilecektir.

8- Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

9- Biçerdöverlerin hassas ayarları, ürünün cinsi ve durumuna göre, tekniğine uygun olarak yapılacak, her tarla değişiminde ayarlar yeniden kontrol edilecektir.

10- Biçerdöverlerin çalışma hızı, biçerdöverin özelliklerine, arazinin yapısına, ürünün cinsine ve durumuna göre tespit edilecektir.

11- Kayıpların azaltılması amacı ile engebeli arazilerde ve yatık ürünlerde, biçerdöverlere sap ayırıcı ve başak kaldırıcılar monte edilecektir.

12- Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek, en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

13- Biçerdöverle hasatta, kayıpları kontrol etmek ve azaltmak amacı ile görevlendirilen Bakanlığımız elemanlarına, ürün sahipleri, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri gerekli kolaylıkları göstereceklerdir.

14- Biçerdöver sahipleri ve operatörleri yangın söndürücüsüz biçerdöver çalıştırmayacaklar.

15- Biçerdöver kira ücretleri Valilik Tebliği' nin 4' üncü maddesi gereğince köy muhtarlıkları, belediye başkanlıklarının, Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları ve Ziraat Odası Başkanlıkları yöresel örf ve adetler çerçevesinde biçerdöver sahipleri ile çiftçilerin-ürün sahiplerinin adına hukuki geçerliliği olan bir “kira sözleşmesini imzalaması" sonucu belirlenecektir.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayarak, ürün kaybına sebep olanlar ile görevlilere karşı gelenler hakkında Kabahatler Kanunu' nun 32.ve 40.Maddelerine göre (1295 TL ve 617 TL.) yasal işlem yapılacaktır.

 

İlgililere Önemle Duyurulur.