T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Anız Yangınları

Yayın Tarihi : 29.05.2023

                                                                                                                                                                                T.C

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

OSMANİYE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

Değerli Çiftçilerimiz;

            İlimizde; gerek dikkatsizlik, tedbirsizlik ve gerekse hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, amacı ile çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

Anızların Yakılması Sonucunda;

            1-) Tarla yüzeyi bitki örtüsünden yoksun kalacağından, toprağı doğrudan yağmur damlalarına ve rüzgara açık hale getirerek su ve rüzgar erozyonuna zemin hazırlamış olur.

            2-) Toprak içerisindeki birçok faydalı mikroorganizmalar ve küçük canlılar yanarak yok olur.

3-)Toprağın bünyesinde organik madde azalması olacağından, toprağın su tutma kapasitesi ve havalanması olumsuz etkilenir. Doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalır.

            4-) Toprağı organik maddelerden yoksun bırakarak, verim düşüklüğüne sebep olunur.

5-) Topraktaki tuzluluk oranı artar ve çoraklaşma meydana gelir.

6-) Çevredeki ağaçların ve ormanların yanmasına sebebiyet verilerek, doğal güzelliklerin ve tatlı su kaynaklarının yok olmasına yol açılabilir.

            7-) Henüz hasat edilmeyen komşu tarlalardaki ürünlerin yanması dolayısıyla meydana gelecek ürün kaybı milli ekonomiye zarar verir.

            8-) Telefon ve enerji hatlarının yanmasına sebep olarak, yerleşim yerlerinin elektriksiz, telefonsuz hatta susuz kalmasına yol açabilir.

            9-) Hava kirliliği meydana getirerek, çevremize zarar verir. Karayolu kenarındaki anızların yakılması sonucunda, taşıtların görüşünü engelleyerek, trafik kazalarına neden olabilir.

            10-) Bazı yangınların kontrol edilememesi durumunda büyük mal ve can kayıplarına sebebiyet verebilir.

Sayın Üreticiler:

Hububat hasadı sırasında biçim mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalayarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir. Kalan anız artıkları sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenmiş olur.

Anız ve kuru otlarla kaplı boş alanların yakılması YASAKTIR.

Anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerimiz derhal idari ve adli mercilere haber verilmelidir.

Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. (Emre Aykırı Davranış)  maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.

            Sağlıklı bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarla topraklarımızın verimliliğinin korunması kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır.

Bu Nedenledir ki;

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, her ne sebeple olursa olsun anızların yakılması Bakanlığımız talimatları ve Valiliğimiz tebliğince yasaklanmıştır.

Çiftçilerimizin bu konuda daha duyarlı davranmaları; kendileri, çevreleri ve ülkemiz için daha yararlı olacaktır.

 

ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN.