T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Yayın Tarihi : 30.3.2020

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) kapsamında İl Müdürlüğümüzce uygun bulunan ve Bakanlığımızca Kabul edilen 7 (yedi) adet yatırımcı ile Hibe Sözleşmesi imzalandı.

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,  tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi vb gibi konuları amaçlayan Kırsal Kalkınma Projesi için yatırımcılarımıza 3.096.050,28 TL hibe desteği verilecek olup bu projelerin Toplam Proje Bedeli 6.192.100,56 TL'dir.

            Başta ilimiz yatırımcılarına olmak üzere ilimiz tarımına ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileriz.