T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Buzağı Desteklemeleri Başvurularında Covid-19 Önlemi

Yayın Tarihi : 31.3.2020

​    2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2019/1691) ve Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (2019/54) kapsamında ödenen Buzağı desteklemesi başvuruları ile ilgili tedbir alındı. Daha önce tebliğe göre buzağı desteklemesi ikinci dönem başvurusu için 1/4/2020 – 15/6/2020 tarihleri arasında; herhangi bir hayvancılık yada yetiştirici birliğine üye olan yetiştiriciler üyesi olduğu birliğe, herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise bizzat İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmak zorundaydı. Konu hakkında Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 30.03.2020 tarih ve 88671449-503-E.1019730 sayılı 2019 Yılı Buzağı Desteklemesi Başvurusu talimatına göre Birlikler başvurusunu yapmadığı üyelerinden başvuru dilekçesi almadan, bu üyeleri adına 15/06/2020 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapacaklardır. Herhangi bir birliğe üye olmayan ve bizzat İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapması gereken yetiştiriciler ise başvuru yapmasına gerek olmadan başvuru yapmış sayılacaktır. Talimata göre yetiştiricilerin 2019 doğumlu buzağıları için hiçbir yere başvuru COVİD19 virüsünün etkilerini en aza indirmek amacıyla yapmasına gerek kalmamış olup Sağlık Bakanlığının önerilerinden hareketle halkımızın ikametgâhlarında tutulması ve yapacakları iş ve işlemlerde mümkün olduğunca fiziksel iletişimden sakınmaları amaçlanmıştır.