T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN” İSİMLİ PROJEMİZ KAPSAMINDA SİLAJLIK MISIR TOHUMLUĞU DAĞITILDI

Yayın Tarihi : 15.4.2021

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programında bulunan "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında İl Müdürlüğümüzce hazırlanan " Büyük Türkiye İçin" adlı proje Bakanlığımız tarafından kabul edilmiştir.

            İl Müdürlüğümüzün hazırladığı projede hayvancılığın kaliteli kaba yem ile beslenmesi için ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretiminin arttırılmasını sağlamak, çayır ve meralardan ve tarla arazileri içindeki yem bitkileri ekim alanlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Projenin uygulanması ile İlimizde Yem bitkileri üretimin yaygınlaştırılması ile kaliteli kaba yem üretimi artırılarak, üretim maliyetleri düşürülecek, köydeki çiftçilerin ekonomilerine katkı sağlanarak sosyal refahlarının artırılması sağlanacaktır. Kırsaldan köye göçü önlemeye yardımcı olacak ve sürdürülebilir hayvansal üretime katkı sağlayacaktır. 

Proje İl merkezi ve diğer bütün ilçelerimizde uygulanacaktır. Sulama imkânı olan köylerde silajlık mısır tohumluğu, kurak alanlarda fiğ tohumluğu dağıtımın yapılması ile ilimizde yem bitkileri üretimin artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında dağıtılan tohumların, tohum bedelinde Bakanlık katkısı % 75, çiftçi katkısı % 25 olacaktır. Proje kapsamında 2970 dekarlık alana yetecek şekilde silajlık mısır tohumunun dağıtımına başlanılmıştır.

Kaliteli bir kaba yem olan Silajlık mısır ekimi ile dekara(dönüme) 5-8 ton kaba yem elde edilmesi beklenmektedir. İlimizde Silaj makinelerinin varlığı, çiftçilerin silaj yapımını öğrenerek benimsemiş olması silaj üretimimi kolaylaştırmaktadır. Mısır silajı başta süt sığırı olmak üzere, besi hayvanları, koyun ve keçilere de yedirilebilmektedir.