T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE %50 HİBE DESTEĞİ

Yayın Tarihi : 1.7.2021

            Bakanlığımız tarafından mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi amacıyla %50 hibe desteği verilecektir.

Kimler Başvurabilir?

1) İşletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilerine,

2 Büyükbaş için  en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç, bulunan yetiştiriciler başvurabilecektir.

3) Hibe programı 2021 yılı içindir.

4) Başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlanabilir. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

Hibe VerilecekUygulanacak Hibe Oranı (%)
İNŞAAT (Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu)

50

 

ÇADIR ALIMI (Hayvan barınağı amaçlı Çadır alımı)50
MAKINE ALET VE EKIPMAN ALIMI (Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk)

 

50

 

Başvurular 01-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi İçin Uygulama Rehberine için TIKLAYINIZ.