T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İL MÜDÜRÜMÜZ RECEP BULUT SOGEP PROJE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yayın Tarihi : 22.9.2021

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılında ilan edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ve başarılı bulunan "Süs Bitkileri Sektöründe Kırsal Alanda Kadın İstihdamı" adlı projenin yürütme faaliyetleri İl Müdürlüğümüz ve proje ortağımız S.S. Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifince gerçekleştirilmektedir.

Projenin toplam maliyeti 1.000.000 TL'dir. Proje toplam tutarının 900.000 TL'si DOĞAKA bütçesinden kalan 100.000 TL'si de S.S. Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından karşılanmıştır.

Proje kapsamında İl Müdürlüğümüz ve Kadın Kooperatifi işbirliğinde, 4 dekar alana kesme gül serası kurulumu, kalorifer dairesi yapımı, kalorifer kazanı alımı ve sera içi ısıtma sistemi yapımı, damlama sulama sistemi kurulumu, kooperatif yönetim binası yapımı, ihata tel çit yapımı, güvenlik sistemi kurulumu, makine ekipman alımı gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Proje faaliyetlerinin şuan itibariyle %90'ı tamamlanmıştır.

İl Müdürümüz Recep BULUT tarafından proje uygulama alanı ziyaret edilmiştir. İl Müdürümüze ziyaret esnasında Kooperatif üyesi kadın çiftçiler de eşlik etmiştir. İl Müdürümüze proje faaliyetleriyle ilgili olarak brifing verilmiştir.

Projemiz kadın istihdamı açısından son derece önemlidir. 2020 yılı başında Değirmenocağı Köyünde kurulan "S.S. Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin" güçlendirilmesi, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ilimizde etkin hale gelmesi proje amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Sera koşullarında kesme gül üretimi yapısal özellikleri açısından, işçiliği yoğun bir tarımsal üretim biçimidir ve az yatırımla çok istihdam yaratan bir alandır. Bu özellikleri nedeni ile de işsizlik oranı oldukça yüksek olan ve ucuz işgücünün yoğun olduğu ilimizde böyle bir yatırım yapılması uygun bulunmuştur. Kırsal kesim bu sektörün gelişmesini desteklemekte ve bu bölgeye seracılık konusunda yatırım yapmak istemektedir. Ancak teknik ve maddi yetersizlikler nedeni ile şu ana kadar etkili bir çalışma yapılamadığı görülmektedir. Projemiz bu sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemiştir.