T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLANIYOR

Yayın Tarihi : 15.10.2021

Kadınların öteden beri tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan edilen 15 Ekim, ülkemizde de kutlanmaktadır.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürümüz Recep BULUT, üreten kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü tebrik ederek: "Gerek dünyada ve gerekse de Türkiye'de, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü çiftçi kadınlarımız oynamaktadırlar. Tarımın her dalında çok önemli olan kadın, kırsal kalkınmanın da merkezindedir.

     Kadınların tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle 15 Ekim, uluslararası kamuoyu tarafından Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu günün amacı, kırsal kadınlar ve onların ilgili oldukları kurumlar açısından kısaca; kırsalda kadınların mevcut statüsünü yükseltmek, Devlet ve kamunun dikkatini kadınların hayati fakat yeterince anlaşılmayan rollerine çekmek, kadınların desteklenmeleri için çalışmalar yapmak şekilde özetlenebilir.

     Kurumumuz, kırsal alanda kadın gücünün tarımsal üretim açısından önemini ve kıymetini bilmekte ve bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlığımız, özellikle de son yıllarda tarımsal alanda verilen ayni ve nakdi destekler konusunda kadın çiftçileri öncelemiş, sadece Genç Çiftçi Proje Desteklerinin % 70'i kadın üreticilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Yine son yıllarda 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' gibi ailenin temeli kadını esas alan faaliyetler, geziler, kurslar, organizasyon ve örgütlenme imkânları da devreye sokularak kadın çiftçilerimize pozitif ayrım uygulanmıştır.

     Daha bir hafta önce de Bakanlığımızın kırsaldaki kadınlarımızı desteklemeye yönelik 'Kızkardeşim Projesi' etkinliğimiz vardı. Kadınlarımızın projelerine, zekâ ve yeteneklerine, imkân sağlandığında neler yapabildiklerine burada bir kez daha şahitlik etmiş olduk. Devletimizin imkânlarına ilave bizlerin de her türlü teknik ve sosyal desteğimizle üreten kadınlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimizi yinelemek isterim.

     Bu bağlamda kurumum ve şahsım adına 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlar, kadınımızla erkeğimizle bu bayrağı ileriye taşıdığımız nice bol ve bereketli seneler dilerim." dedi.