T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ DUYURUSU

Yayın Tarihi : 16.08.2022

Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin 1 maddesi; "İhtiyaca ve norm kadroya göre il müdürlükleri tarafından ilan edilen kadrolara belirlenen dönem, usul ve şartlar çerçevesinde başvuru yapan personelin puan ve tercihlerine göre yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Buna göre il içi yer değişiklikleri Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat dönemlerinde ilgili valilikler tarafından ilan edilen norm

kadrosu uygun birimlere/ilçelere yapılan başvurular sonucunda, personelin hizmet puanı ve tercihleri doğrultusunda yapılır. Valiliklerce her yıl bu yönde karar verilmesi halinde sadece bir dönem için atama gerçekleştirilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilen yerleştirmeler, yerleştirmeyi takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu yerleştirmeler sonucu yapılan atamalar da takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilir. Ancak, il merkezinde bulunanlar hariç bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmayan personel, diğer ilçelere il içi dönem tayininde atanma talebinde bulunamaz. İl içerisindeki ilçelerden il merkezine il içi dönem tayininde atanma talebinde bulunmak için o ilde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır." hükmünde amirdir.

Bu hükümler çerçevesinde, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerindeki personel ihtiyaçlarının il içi naklen atama yolu ile karşılanmasına yönelik olarak unvanlara göre boş kadroların ilanı, müracaatların alınması ve atamaların yapılabilmesi için gereken iş ve işlemler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre;

1-) Yer değişikliği işlemleri, talepte bulunan personelin Hizmet Puanı ve tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2-) İl merkezinde bulunanlar hariç bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmayan personel diğer ilçelere atanma talebinde bulunamaz.

3-) İlçelerden İl merkezine atanma talebinde bulunmak için İlde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır.

4-) İl merkezinde çalışanlar, diğer şartlara bakılmaksızın ilçelere atanma talebinde bulunabilirler.

5-) Yer değişikliği talebinde bulunacak personeller, müracaatlarını en geç 15.09.2022 tarihine kadar İlçe/Birimlerine yapacaklar ve İlçe/Birimler bu talepleri 16.09.2022 tarihine kadar İl Müdürlüğüne ulaştıracaktır.

6-) Yapılan değerlendirme sonucunda talebi uygun görülen personellerin atamaları Eylül ayı içerisinde neticelendirilecek ve ilgili personellere tebliğ edilecektir. '' Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik '' 14. Madde 1. Fıkrası (e) Bendinde belirtilen usul ve şartlara göre 2022 yılı İl İçi Yer değişiklikleri ile boş kadrolar ihtiyaca ve norm kadroya göre belirlenmiş olup, atama yapılacak birimler ve unvanlar ekli tabloda belirtilmiştir.

İL\İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
​UNVAN
​KADRO
​Düziçi İlçe Müdürlüğü
​Veteriner Sağlık Teknikeri 
​1
​Hasanbeyli İlçe Müdürlüğü
​Veteriner Sağlık Teknikeri 
​1
​​Hasanbeyli İlçe Müdürlüğü
​Ziraat Teknikeri 
​1
Sumbas İlçe Müdürlüğü
​Ziraat Teknikeri 
​1
​​Sumbas İlçe Müdürlüğü
​Veteriner Sağlık Teknikeri 
​1
Toprakkale İlçe Müdürlüğü
​Ziraat Teknikeri 
​1